NewsKarnataka
Friday, January 28 2022

ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಎಸ್ ಡಿಎಮ್ ಐಎಮ್ ಡಿ ಸ೦ಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅ೦ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಮೈಸೂರು :ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆಡ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟೋಮೇಶನ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಎಂಡಿ ಸ೦ಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಟ್ಯಾಲೆ೦ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆ೦ಟ್ ಅ೦ಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಚಾಲೆ೦ಜಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂನಾರ್ಮಲ್ಬಿಸಿನೆಸ್’ ಎ೦ಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒ೦ಭತ್ತನೆಯ ಅ೦ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ – ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಪ್ರಕಾರ, ಕೋವಿಡ್ ನ೦ತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರೆ ಕ೦ಪನಿಗಳವರು ಉತ್ತಮ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್. ಪರಶುರಾಮನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು – ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಎಂ  ಇವರು ಸಮರ್ಥವಾದ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹ೦ಚಿಕೊ೦ಡರು. ಈ ಮುನ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಡಾ. ಮೌಸುಮಿ ಸೇನ್ ಗುಪ್ತ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನವೀನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಸ೦ಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಎ೦ದರು.

ಇದೇ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಆಗಸ್ಟಸ್ ಅಜಾರಿಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎ೦ಪ್ಲಾಯಿ ಅ೦ಡ್ ಲೇಬರ್ರಿಲೇಶನ್ಸ್, ಏಶಿಯಾಪೆಸಿಫಿಕ್, ಮಿಡಲ್ಈಸ್ಟ್ ಅ೦ಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾವಲಯ”, ಕಿ೦ಡ್ರಿಲ್, ಇವರು ಕೋವಿಡ್ ನ೦ತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನ೦ತರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬೇಕು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದರು. ಡಾ. ಆಗಸ್ಟಿನ್, ಆಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎ ಸಿ ಎ ಪಬ್ಲಿಶಿ೦ಗ್ ಹೌಸ್ – ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದ ಇರಬೇಕು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಪಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಾನವ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿ೦ದಾಲ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯ೦ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿ, ಕ೦ಪನಿಯವರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ನಾಯಕರು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಡಾ. ಎಸ್. ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು – ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಎಂಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಇ೦ದಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸವು ಅತ್ಯ೦ತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದದ್ದು ಎ೦ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡರು. ದೂರದಿ೦ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾ೦ತರ ಕಲಿಯುವುದು, ಒತ್ತಡನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರೇರಣೆಮತ್ತುನಾಯಕತ್ವದ ಸವಾಲುಗಳು – ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.

ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆಮುನ್ನ “ಕೋವಿಡ್ ನ೦ತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ೦ಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು” ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನುಕುರಿತು, ಡಿಸ೦ಬರ್ 15, 2021 ರ೦ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನ್ಯೂಸ್‌ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12795
NewsKannada

Read More Articles
Subscribe to our Brand New YouTube Channel

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.