News Kannada
Saturday, December 02 2023
ಅಂಕಣ

ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು

Why children use bad words and how parents should react to them
Photo Credit : Pixabay

ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಮುಜುಗರವಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅವರು ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮಗುವಿನ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪದಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಪದಗಳು (ಪೂಪ್, ಪಾಟಿ, ಪೀ) ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪದಗಳು (ದೇವರು, ನರಕ) ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿರುವ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು (ನೀವು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ) ಅನುಚಿತ ಪದಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೂಪ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಎಂದು ಬಳಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮಗುವು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಗುವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು . ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ ಬಳಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?

ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪೋಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುಲು ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಮಕ್ಕಳು “ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೃಷ್ಠವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಾಗ

ಪೋಷಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು: ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಪಾದಗಳು, ತೋಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ನಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇತರರ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಇತರರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರಿಗೆ “ನೀನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ

See also  ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ಪೋಷಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು: ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ತನಕ ದೈಹಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ವಿನೋದ, ಆದರೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನ್ಯೂಸ್‌ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29887

ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು