News Kannada
Sunday, March 03 2024
ಅಂಕಣ

ಮಕ್ಕಳು ಅವನತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಪದಗಳು

Photo Credit :

Listen to the Article narrated by the author:

ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಮಗುವಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲತೆಗೆಳು ಎದುರಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪದಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ  ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು.

ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ v/s ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ

ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳಿವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಭಿನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಅಧ್ಯಯನ, ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನೆನಪಿಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನುಡಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ v/s ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೋಡೋಣ

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವು ವಾಸ್ತವಿಕವೇ? ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದೇ? ಮಗುವು ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹತಾಶೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳು ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನಾರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಗುವಿಗೆ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡಿ.

ಮಗುವಿನಂತೆ ಅಳಬೇಡಿ v/s ಅವನು/ಅವಳು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿ

ಅಳುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಮೇಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ದುಖ, ಕೋಪ, ಹತಾಶೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಳುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೋಗಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಲಿ. ಎಲ್ಲದರ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಬಹುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರು ನೋಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಭರವಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಗುಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಈ ಪದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನಾಟಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕದಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

ನ್ಯೂಸ್‌ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29887

ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು