News Kannada
Wednesday, February 08 2023

ನುಡಿಚಿತ್ರ

ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ

Photo Credit :

ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಕೇಶವೆಂದರೆ ಅದೇನೋ ಅರಿಯದ ಆಕರ್ಶಣೆ. ಅದನ್ನು ಸುಂದರ ಗೊಳಿಸಲು ಆಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೊಸಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಚುವುದು ಎಂದರೂ ಅಕೆಗೆ ತುಬಾ ಇಷ್ಟ.

ಉದ್ದಕೂದಲು ಎಂದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ, ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದವಿರುವುದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಿಡ್ಡ ಕೂದಲು ಇರುವವರು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎರಡು ಜಡೆ ಅಥವ ಜುಟ್ಟು, ಉದ್ದ ಕೂದಲಿದ್ದರೆ ಮಡಚಿ ಜಡೆಯನ್ನು ಟೇಪಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೆಡೆ ಹೆಣೆದೋ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಿಪ್‍ನನ್ನು ಹಾಕಿಯೋ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ, ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿನಂತಹ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರ ಕೇಶಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ.

ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಇಂದು ಹಲವಾರು ಭಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲೇ ಆದರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿಸ ಬಹುದು. ಕುದಲಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದುಂಟು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನೆ ಕರೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಸೀರೆಗೆ ಅಥವ ಹಾಕುವ ವಸ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಜೆಡೆ, ತುರುಬು, ಮಾಡ್ರನ್ ಸೀರೆಯಾದರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಹೆಣೆದ ಸಡಿಲವಾದ ಜಡೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಹಾಗೇ ಬಿಡುವುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಹೋಲುವ ರೀತಿಯ ಕೇಶ ಕುಶಲತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಜೂಡಿ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ, ಸೀರೆ, ಉದ್ದಲಂಗ ಇಂತವುಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲವಾದ ಜೆಡೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಜೆಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಥವ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು. ಈ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಡಿಗೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟಾಗ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಾಡ್ರನ್ ಆದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಜುಟ್ಟು, ಪಫ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು, ಸೈಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಈಗ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲೂ ಜಾರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಲ್, ಸ್ಪ್ರೇ, ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇ ತೆಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂದಲು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೇರವಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗುಂಗುರಾಗಿಸಲು, ಗುಂಗುರಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯ. ಈರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ, ಜಾಗ-ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸ ಬಹುದು ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ.

See also  ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀರೇ ನೀರು... ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು
ನ್ಯೂಸ್‌ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

205

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು