News Kannada
Sunday, September 25 2022

ಕರ್ನಾಟಕ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತೆತ್ತ ಕೊಡವ ಯೋಧರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? - 1 min read

Photo Credit :

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತೆತ್ತ ಕೊಡವ ಯೋಧರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಮಡಿಕೇರಿ: ಪುಟ್ಟಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ದೇಶರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಧರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇತರೆ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೊಡವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು 45 ಮಂದಿ ಯೋಧರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಮೈಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ 4102 ಚ.ಕೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪುಟ್ಟ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ 1.92 ಲಕ್ಷ ಚ.ಕಿ. ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 2.14 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೇನಾನಿಗಳು ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಯೋಧ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದ 45 ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಿಪಾಯಿ ಮಾದಪ್ಪ (ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್) 1948, ಜನರಲ್ ಎಂ.ಬಿ. ದೇವಯ್ಯ (ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್) 1962, ಸ್ವಾ.ಲಿ. ಎ.ಬಿ.ದೇವಯ್ಯ (ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್) 1965, ಸಿ.ಎನ್.ಐಯ್ಯಣ್ಣ (ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್) 1965, ದಫೇದಾರ್ ಎಂ.ಎಂ.ಪೂವಯ್ಯ (ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್) 1965, ಶಾವರ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ (ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್) 1965, ನಾಯಕ್ ಕೆ.ಎನ್. ಪೊನ್ನಪ್ಪ, (ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್) 1965, ಸುಬೇದಾರ್ ಬಿ.ಎಂ. ಕಾವೇರಪ್ಪ, (ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಲೈಲಿ) 1971, ಸಿಪಾಯಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಮುತ್ತಣ್ಣ (ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಲೈಲಿ) 1971, ಸಿ.ಎಫ್.ಎನ್. ಎಂ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ (ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಲೈಲಿ) 1971, ಸಿಪಾಯಿ ಎನ್.ಎಂ. ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಲೈಲಿ) 1971, ಗನ್ನರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಳಂಗಪ್ಪ (ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಲೈಲಿ) 1971, ಗನ್ನರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಮು (ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಘದೂತ್) 1984, ಮೇಜರ್. ಪಿ.ಎ. ದೇವಯ್ಯ (ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಘದೂತ್) 1987, ಮೇಜರ್ ಕೆ.ಎ. ಸೋಮಯ್ಯ, (ಆಪರೇಷನ್ ಪವನ್) 1987, ಗನ್ನರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ, (ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಘದೂತ್) 1987, ಗನ್ನರ್ ಎಂ.ಪಿ. ಬೋಪಯ್ಯ (ಆಪರೇಷನ್ ಪವನ್) 1987, ಮೇಜರ್ ರಂಜಿತ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ (ಆಪರೇಷನ್ ಪವನ್) 1987, ಸಿಪಾಯಿ ಹೆಚ್.ವೈ. ವೆಂಕಟೇಶ್, (ಆಪರೇಷನ್ ಪವನ್) 1988, ಸಿಪಾಯಿ ಕೆ.ಎ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ (ಆಪರೇಷನ್ ಪವನ್) 1988, ನಾಯಕ್ ಪಿ.ಎ. ಶಂಭು (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್)1991, ಹವಲ್ದರಾರ್ ಪಿ.ಬಿ.ಕುಟ್ಟಪ್ಪ (ಆಪರೇಷನ್ ರಿನೋ) 1993, ಎಲ್. ನಾಯಕ್ ಸಿ.ಎಂ. ಸೋಮಯ್ಯ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 1994, ಲೆ.ಕ. ಕೆ.ಬಿ.ಪೂಣಚ್ಚ (ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಚಿಡ್) 1994, ಮೇಜರ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾದಪ್ಪ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 1995, ಎಲ್. ನಾಯಕ್ ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 1995, ಎನ್.ಬಿ. ಸಬ್. ಜಿ. ಇ. ಉತ್ತಯ್ಯ (ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಚಿಡ್) 1996, ಸಬ್. ಎಸ್. ಕೆ. ಮೇದಪ್ಪ, (ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್) 1999, ನಾಯಕ್ ಪಿ.ಡಿ. ಕಾವೇರಪ್ಪ (ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್) 1999, ಮೇಜರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2000, ಎನ್.ಬಿ.ಸಬ್. ಎಸ್.ಎಸ್. ಈರಪ್ಪ (ಆಪರೇಷನ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್) 2000, ಎಲ್. ನಾಯಕ್. ಕೆ.ಎ ಸವೀನ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2000, ಸಿಪಾಯಿ ಬಿ.ಎಂ ದೇವಪ್ಪ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2001, ಸಬ್. ಕೆ.ಪಿ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ (ಆಪರೇಷನ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್) 2002, ಹವಲ್ದರಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ದೇವಯ್ಯ (ಆಪರೇಷನ್ ಪರಾಕ್ರಮ್, 2002, ಸಿಪಾಯಿ ಸಿ.ಪಿ. ಅರುಣ್ (ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್) 2003, ಎಲ್. ನಾಯಕ್. ಎ,ಯು. ಬಿದ್ದಪ್ಪ, (ಆಪರೇಷನ್

See also  ಮದ್ದೂರು ಬಳಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್..ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾರು

ಮೇಘದೂತ್) 2003, ನಾಯಕ್. ಹೆಚ್,ಜಿ ಸುಂದರೇಶ್, (ಆಪರೇಷನ್ ಪರಾಕ್ರಮ್) 2003, ಸಿಪಾಯಿ ಎ.ಪಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್)2003, ನಾಯಕ್ ಕೆ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2007, ಎಲ್. ನಾಯಕ್. ಕೆ.ಸಿ.ತಿಲಕ್ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2008, ಮೇಜರ್ ಸುನಿಲ್ ಗಣಪತಿ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2008, ನಾಯಕ್ ಎ. ತಂಗಪ್ಪ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2009, ಸಿಪಾಯಿ ಕೆ.ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರ (ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್) 2009, ಲೆ.ಕ ಸಿ.ಎನ್. ನಂಜಪ್ಪ (ಆಪರೇಷನ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್) 2011

ನ್ಯೂಸ್‌ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our Brand New YouTube Channel

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು