News Kannada
Thursday, June 01 2023
ಮಂಗಳೂರು

ಮಂಗಳೂರು: ತಲಪಾಡಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಗುಂಡ್ಮಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏ.1ರಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ

Mangaluru: Toll gates at Talapady, Hejamady and Gundmi to be hiked from April 1
Photo Credit : News Kannada

ಮಂಗಳೂರು: ತಲಪಾಡಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಮಿಯ ಮೂರು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏ.1 ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನವಯುಗ ಉಡುಪಿ ಟೋಲ್‌ವೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಮಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ: ಕಾರು, ಜೀಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಗುಂಡ್ಮಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 60 ಮತ್ತು ರೂ. 85 (ಅದೇ ದಿನ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ). ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಬಾರಿ 1930 ರೂ. ಎಲ್‌ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ದರಗಳು ರೂ. 95 ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದ ರಿಟರ್ನ್‌ಗೆ ರೂ. 140. ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ರೂ. 3120.ಆಗುತ್ತದೆ.

ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ರೂ. 195 ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರೂ. 295 ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ 6540. ಬಹು ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ರೂ. 310 ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖಕ್ಕೆ ರೂ 460 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್‌ನ ಬೆಲೆ 10255 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಅಳತೆಯ(ಏಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲ್ ಗಳದ್ದು) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ರೂ. 375 ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ 560 ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ರೂ. 12485 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ: ಕಾರು, ಜೀಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ರೂ 50 (ಒನ್-ವೇ) ಮತ್ತು ರೂ 75 (ಅದೇ ದಿನ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ). ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಬಾರಿ 1640 ರೂ. ಎಲ್‌ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ದರಗಳು ರೂ. 80 ಮತ್ತುಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರೂ. 120. ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ರೂ. 2655. ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 165 ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರೂ. ರೂ 250 ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಬೆಲೆ ರೂ 5560. ಬಹು ಆಕ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ರೂ 260 ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರೂ 390 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ದರ 8720 ರೂ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಅಳತೆಯ(ಏಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲ್ ಗಳದ್ದು) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರೂ 320 ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖ ರೂ 480 ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ರೂ 10615 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

See also  ಕೊವೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ: ಕಾರು, ಜೀಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಲಘು ವಾಹನಗಳ ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ರೂ. 50 (ಒನ್-ವೇ) ಮತ್ತು ರೂ. 75 (ಅದೇ ದಿನ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ). ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಬಾರಿ 1720 ರೂ. ಎಲ್‌ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ದರಗಳು ರೂ. 80 ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರೂ. 120. ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ರೂ. 2655. ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 165 ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರೂ. ರೂ 245 ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಬೆಲೆ ರೂ 5420. ಬಹು ಆಕ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ರೂ. 250 ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖಕ್ಕೆ ರೂ 370 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್‌ನ ಬೆಲೆ 8250 ರೂ. ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ. 320 ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರೂ. 480 ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ರೂ. 10625 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸಿನ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 330 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಸ್‌ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44
News Kannada

The most exciting, trusted and preferred news websites of Karnataka and Kannadigas around the world.

Read More Articles

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು