NewsKarnataka
Friday, January 28 2022

GOLIBAJE

ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಲಸಿನ‌ ಹಣ್ಣಿನ ಗೋಲಿಬಜೆ

09-Aug-2021 ಅಡುಗೆ ಮನೆ

ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಗೋಲಿಬಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ… ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಹಲಸಿನ‌ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೋಲಿಬಜೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು… ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಹಲಸಿನ‌ಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ‌ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಹಲಸಿನ‌ಹಣ್ಣು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ… ಈ...

Know More
Subscribe to our Brand New YouTube Channel

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.